اخبار شرکت

تاریخچه تعاونی از بدو شروع فعالیت

828

اهم فعالیت ها و اقدامات عمده انجام شده در تعاونی مسکن ملوانان دریای جنوب از بدو شروع فعالیت تا کنون

۱) تحویل و تحول هیئت مدیره اسبق تعاونی مسکن ملوانان منطقه یکم نیروی دریایی در مجمع عمومی مورخه ۸۷/۵/۲۲ در مسجد الغدیر ناوگان
اعضای هیئت مدیره :
آقای شهرام ایرانی به عنوان مدیر عامل و رییس هیت مدیره
آقای حسین سرداری کبیر به عنوان نایب رییس هیئت مدیره
آقایان فریبرز قادر پناه و رامین ایزدپناه و سهراب صادق به عنوان اعضای اصلی
آقایان علی وفادار و خلیل بنی سعید به عنوان عضو علل بدل
آقای رامبد کلانتر به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا یزدانی به عنوان بازرس علل بدل شرکت
۲) پس از تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۸۷/۰۵/۲۴ در دفتر فرماندهی محترم منطقه مقرر گردید هسته مرکزی با اعضای اصلی تعاونی به تعداد ۱۰۰ نفر از بین منتخبین یگانهای زیر مجموعه منطقه با تایید فرمانده یگانها و واریز هر نفر به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان حق عضویت حداکثر تا پایان ۸۷/۰۵/۲۹ تشکیل گردد

۳) صورت جلسه تحویل و تحول اسناد و مدارک تعاونی مسکن منطقه یکم دریایی که قبل از این در حوزه تهران فعالیت می نموده در تاریخ ۸۷/۱۱/۱۶ تنظیم گردیده و امورات تعاونی از همان تاریخ بین اعضای هیئت مدیره جدید و قدیم تحویل و تحول گردید.

۴) تعاونی از زمان تحویل و تحول ۸۷/۱۱/۱۶ تا پایان سال ۱۳۸۹ هیچ گونه فعالیتی نداشته است ضمنا” در این دوره کلیه اقدامات تعاونی به پیگیری و مذاکرات حضوری با هیئت رییسه محترم نیرو و سازمان فروش اراضی آجا خلاصه میگردد.

۵) با توجه به استعفای دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره، طی جلسه ترمیم هیئت مدیره مورخه ۹۰/۰۱/۰۷ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب و تعاونی فعالیت جدید خود را شروع می نماید :
آقای فریبرز قادر پناه به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تعاونی
آقای علی وفادار به عنوان نایب رییس هیئت مدیره تعاونی
آقایان شهرام ایرانی و خلیل بنی سعید و سهراب صادق به عنوان اعضای اصلی

۶) با توجه به آگهی مزایده فروش بخشی از اراضی آجا در بندر عباس در روزنامه کثیر الانتشار مورخه ۹۰/۰۱/۲۹ و برابر بخشنامه و صدور آگهی دعوت نامه انفرادی به کلیه اعضای اصلی تعاونی مجمع عمومی به طور فوق العاده روز پنج شنبه ساعت ۰۹۰۰ مورخه ۹۰/۰۲/۰۱ در مسجد الغدیر تشکیل گردید.

۷) در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۹۰/۰۲/۰۱ با اکثریت آراء مصوب گردید که تعاونی در مزایده فروش اراضی ۷۸ هکتاری چمران شمالی و اراضی دژبان شرکت نماید و در همین راستا به کلیه اعضای اصلی و سایر نفراتی که تمایل به مشارکت در پروژه خرید اراضی موصوف دارند ابلاغ گردید که هر نفر به مبلغ ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب مفتوحه در بانک سپه به نام تعاونی مسکن و ارائه فیش واریزی به دفتر تعاونی حد اکثر تا پایان وقت اداری ۹۰/۰۲/۰۵ اقدام نمایند.

۸) تعاونی مسکن در نیمه دوم اردیبهشت ماه ۹۰ در مزایده فروش اراضی موصوف شرکت نموده و با مبلغ پیشنهادی ۴۲۹٫۰۴۰٫۸۲۲٫۰۰۰ ریال بابت اراضی چمران شمالی و مبلغ پیشنهادی ۱۲٫۶۷۲٫۳۲۲٫۰۰۰ ریال بابت اراضی دژبان برنده مزایده مذکور میگردد.

۹) پس از اعلام هیئت اجرایی ساماندهی اراضی آجا دال بر برنده شدن تعاونی مسکن در مزایده فروش اراضی مقرر گردید تعاونی حد اکثر تا مورخه ۹۰/۰۳/۱۸ نسبت به واریز ۳۰٪ ثمن معامله به مبلغ ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب سازمان فروش اراضی آجا اقدام نماید که علیرغم تمدید یک ماهه مهلت واریز مبلغ اولیه فقط مبلغ ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب سازمان فروش اراضی واریز گردید و با حضور ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آقای فریبرز قادر پناه و نایب رییس هیئت مدیره آقای علی وفادار قرارداد فروش اراضی مذکور در سازمان فروش اراضی منعقد و ۷۰ ٪ باقی مانده ثمن معامله در طول یک سال و طی چهار فقره چک در چهار قسط با سازمان فروش تسویه حساب گردد.

۱۰) تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در مورخه ۹۰/۰۵/۱۶ در مسجد الغدیر و تعیین هیئت مدیره و بازرس جدید تعاونی به شرح ذیل :
سید امید گلستانه به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی مسکن ملوانان
آقایان فریبرز قادر پناه و شهرام ایرانی و سید محمد بحرانی و کیومرث بابایی به عنوان اعضای اصلی
آقایان علی وفادار و الهیار باقر زاده همایی به عنوان اعضای علی البدل
آقای حسین قنبری به عنوان بازرس اصلی و علیرضا یزدانی به عنوان بازرس علی البدل

۱۱) پس از انتخاب هیئت مدیره در اولین جلسه مورخه ۹۰/۰۵/۱۶ پس از تعیین مدیر عامل اقدامات انجام شده به شرح ذیل صورت پذیرفت :
انجام توپوگرافی و نقشه برداری اراضی ۷۸ هکتاری چمران شمالی توسط شرکت مهندسین مشاور راهبران نقشه برداری جنوب با هزینه مبلغ ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
رایزنی و هماهنگی با نهادهای و ارگانهای ذیربط اعم از مسکن و شهرسازی و شهرداری و مسئولین استانی در خصوص تغییر کاربری اراضی از نظامی به مسکونی و دریافت موافقتنامه کلی تغییر کاربری و اقدامات لازم جهت صدور مجوز کمیسیون ماده ۵ از سازمان مسکن و شهرسازی .
انتخاب شرکت مشاورین کهن سرای پارسی با مدیریت دکتر گندمکار بعنوان مشاور طرح.
براساس نظر سنجی در مجمع عمومی مورخه ۹۰/۰۵/۱۶ ادامه فعالیت تعاونی از پروژه ساخت و واگذاری مسکن با اکثریت آرا به پروژه واگذاری زمین به اعضاء تغییر یافت.
ابلاغ تصمیمات ماخوذه در مجمع عمومی و جلسه هیئت مدیره تعاونی دال بر آماده سازی طرح اولیه اراضی و ارائه طرح توسط مشاور در مورخه ۹۰/۵/۲۰٫

۱۲) شرکت مشاورین کهن سرای پارسی در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۸ اعلام نمود طرح جامع اراضی ۷۸ هکتاری آماده گردیده ، لذا طرح مذکور از مشاور دریافت و به شورای عالی نظارت (معاونت محترم مهندسی نداجا) ارسال گردید .

۱۳) شورای عالی نظارت نداجا در تاریخ ۹۰/۱۱/۲۴ پس از بررسی طرح جامع توسط مهندسین معاونت محترم ایرادات و اشکالات طرح و پیشنهادات اصلاح جهت بررسی مجدد مشاور اعلام نمودند .

۱۴) تحلیل ارائه شده معاونت محترم مهندسی و اشکالات مطروحه به مشاور طرح ابلاغ گردید و طی جلسه ای که با حضور کارشناس معاونت محترم مهندسی در دفتر کار شرکت کهن سرای پارسی در مورخه ۹۰/۱۲/۱۲ صورت گرفت پس از بحث و تبادل نظر اصلاحات نهایی اعمال گردید .

۱۵) طرح جامع نهایی به اداره کل مسکن و شهرسازی ارائه گردید تا نسبت به مقدمات تشکیل کمیسیون ماده ۵ اقدام گردد.

۱۶) تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در تیرماه سال ۱۳۹۱ و گزارش هیئت مدیره و طرح صورت های مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۹ و بودجه جاری سال ۹۱ و افزایش سرمایه از طریق جذب اعضای جدید و ارائه طرح و نقشه پیشنهادی اراضی توسط مشاور طرح در دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار گرفت.

۱۷) در نیمه دوم مرداد ماه ۱۳۹۱ طرح جامع در کمیسیون ماده ۵ استانداری ارائه و در اولین جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

۱۸) افتتاح حساب صندوق سپرده در بانک کارآفرین و به منظور دریافت حداکثر سود ممکن بگونه ای که این اقدام در پایان ۹۱/۱۲/۳۰ بالغ بر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سود ویژه در بر داشته است .

۱۹) تشکیل جلسه هیئت مدیره با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی در مورخه ۹۱/۶/۱۴ و چاپ آگهی در روزنامه صبح ساحل جهت شناسایی و انتخاب پیمانکار واجد شرایط – شرکت های دارای رتبه یک راه و باند و فرودگاه جهت آماده سازی اراضی ۷۸ هکتاری.

۲۰) تشکیل جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۹ در دفتر تعاونی مسکن ملوانان نمایندگان دستگاه های نظارتی و بحث و تبادل نظر و مشاهده مستندات ارائه شده شرکت ها ، از بین هفت شرکت متقاضی در امر آماده سازی اراضی به اتفاق اکثریت آرا به شرکت واجد شرایط به ترتیب ۱- شرکت سرریگ بندر ۲- شرکت هامون ۳- شرکت تونل سازان ایران که دارای رتبه یک بوده اند جهت شرکت در مناقصه محدود انتخاب و مقرر گردید که اوراق مناقصه به شرکت های مذکور ارسال گردد.

۲۱) معاونت محترم مهندسی نداجا با توجه به عدم تکمیل مطالعات فاز۲ و عدم وجود نقشه های محوطه سازی در دتایل های مربوطه و فایل نقشه توپوگرافی و فایل نقشه civil و جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب پروژه و عدم امکان اظهار نظر در مورد احجام و مقادیر دفترچه فهرست بهاء ، ارسال اوراق مناقصه را به شرکت های واجد شرایط به صلاح ندانسته و اعلام نمودند دفترچه فهرست بهاء پس از مطالعات تکمیلی فاز۲ ارسال گردد.

۲۲) پس از تکمیل مطالعات فاز۲ و ارسال نقشه و دفترچه فهرست مقادیر و احجام و معاونت محترم مهندسی و در پی آن موافقت و تائید معاونت محترم از برآورد انجام شده ، ضمن درج آگهی مجدد در روزنامه ، اقدامات لازم در راستای شناسایی و انتخاب مجدد پیمانکاران واجد شرایط بعمل آمد.

۲۳) در تاریخ ۹۱/۱۲/۲۳ جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه در مهمانسرای مروارید منطقه با حضور امیر فرماندهی محترم منطقه و اعضای اصلی هیئت مدیره و نمایندگان دستگاه های نظارتی و بازرس شرکت انجام گردید که پس از ۸ ساعت کار مفید و مداوم از بین پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه ، شرکت سرریگ بندر بعنوان برنده مناقصه شناخته شد. قیمت های پیشنهادی پیمانکاران مناقصه گر بشرح ذیل بوده است :
شرکت ساختمانی هامون با مبلغ پیشنهادی ۲۷۲/۱۳۲/۲۷۵/۳۶۶ ریال .
شرکت تونل سازان ایران “سهامی خاص” با مبلغ پیشنهادی ۲۸۸/۵۶۹/۶۵۳/۴۰۲ ریال.
شرکت سرریگ بندر “سهامی خاص” با مبلغ پیشنهادی ۲۵۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

۲۴) پس از دعوت از شرکت سرریگ بندر بعنوان برنده مناقصه و طی مذاکرات گسترده و تشریح ضرایب معمول در فهرست بهاء و درخواست تخفیف ویژه از شرکت مذکور مقرر گردید پیمانکار کلیه مراحل آماده سازی اراضی ۷۸ هکتاری در ۳ فاز زمانی متفاوت به انجام رساند که فاز اول آماده سازی شامل اجرای فصل سوم مناقصه – تسطیح ، تفکیک و تثبیت و احداث معابر بوده که قیمت اعلام شده پیمانکار در فصل سوم مبلغ ۷۲/۲۱۹/۳۳۵/۱۳۳ ریال بوده است که در نهایت ریاست هیئت مدیره شرکت سرریگ بندر با اعمال تخفیف ویژه به مبلغ ۲۳/۳۹۹/۹۴۵/۲۳۳ ریال قیمت نهایی اجرای فاز اول به مبلغ ۴۸/۸۱۹/۳۸۹/۹۰۰ ریال قبول و اقدام به عقد قرارداد نمودند.

۲۵) پس از عقد قرارداد فاز اول مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه به شرکت پیمانکار پرداخت گردید و مقرر گردید فاز اول اجرای کار از تاریخ ۹۲/۰۱/۱۵ تا پایان ۹۲/۰۶/۳۱ به اتمام رساند.

۲۶) عملیات آماده سازی اراضی فاز یک از تاریخ ۹۲/۰۱/۱۵ اجرایی و تا پایان ۹۲/۰۸/۳۰ بالغ بر ۸۵٪ عملیات اجرایی به انجام رسیده است .

۲۷) در تاریخ ۹۲/۰۹/۰۳ پیمان مرحله دوم (فاز ۲ و ۳) بین تعاونی و شرکت سر ریگ بندر به مبلغ ۱۸۶/۷۸۰/۶۶۴/۸۶۵ ریال منعقد گردید و پیمانکار از همان تاریخ متعهد گردید عملیات انجام پیمان مرحله دوم و باقیمانده مرحله اول برابر با ۱۰ ماه شمسی به انجام رساند.

۲۸) شرکت سر ریگ بندر در پایان مدت قرارداد بالغ بر ۷۰ درصد تعهدات خود را به انجام رسانیده , لیکن در مواردی مثل احداث معابر و جاده ها بعلت لزوم عملیات توسعه شبکه و جمع آوری فاضلاب متوقف گردید و ادامه کار منوط به اجرای اقدامات آب و فاضلاب گردید .

۲۹) درتاریخ ۹۲/۱۲/۲۷ طی فرایند مناقصه محدود قرارداد اجرای توسعه شبکه آب و جمع آوری فاضلاب بین برنده مناقصه شرکت کهن دژ جرون بندرعباس و تعاونی منعقد گردید و شرکت مذکور پس از خرید متریال و تجهیز کارگاه عملاً از تاریخ ۹۳/۴/۱ بمدت ۶ ماه متعهد به انجام شبکه توسعه آب و جمع آوری فاضلاب گردید.

وب سایت های مرتبط

نظرسنجی

آخرین اخبار بخش مسکن

تصاویر تصادفی

photo_2020-05-02_14-24-43 photo_2020-08-01_05-16-13 photo_2020-08-01_05-14-50 photo_2020-01-06_23-26-38

با ما در تماس باشید

آدرس : بندر عباس، شهرک ولیعصر، بازارچه سورو

تلفن : 33540028 076

فکس : 33540029 076

ایمیل : info@malavanan.ir

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید